12. 9. 2023 Vám byly z našeho školního systému odeslány předpisy plateb – úplaty za vzdělání za 1. pololetí v ZUŠ R. Schumanna Aš.

Na stránkách školy (www.zusas.cz) máme zveřejněnou směrnici o úplatě za vzdělání v tomto školním roce – najdete ji v sekci „ke stažení“ – částky a výpočet školného pak na str. 2 a 3.

Odpověď na nejčastější dotaz:

Úplata za vzdělání v hudebním oboru – v případě, že žák chodí na jeden nástroj, platí 1100,- Kč na pololetí.

Pakliže se vzdělává ve skupince – na hodině jsou dva/tři žáci – platí 850,- Kč.

Pakliže má dítě dva nástroje (např. flétnu a zpěv, nebo klavír a klarinet….) – platí za 1. nástroj 1100,- Kč, na druhý má 50 % slevu – tj. 550,- Kč.

Když má žák třetí nástroj – např. flétnu, zpěv a klavír – bude platit za 1. nástroj 1100,- Kč, na druhý má 50% slevu – tj. 550,- Kč a na třetí 75% – tj. zaplatí 275,-Kč.).

Částky se také liší, když školu navštěvují tři a více sourozenců a u přípravného studia VO, TO a LDO.

Podrobněji viz již zmíněná směrnice.

Vedení školy

Oznamuji, že dne 29. 9. 2023 na Základní umělecké škole R. Schumanna Aš využiji možnosti vyplývající z § 24 odst. 2 školského zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlásím ředitelské volno pro všechny žáky školy z organizačních a technických  důvodů. 

                                                                                     Mgr. MgA. Anna Pokorná, ředitelka školy

ZUŠ Aš nabízí volná místa do LITERÁRNĚ DRAMATICKÉHO OBORU – přípravné dram. výchovy, pro děti od 5 do 7 let (předškoláci, 1.tř. ZŠ), výuka bude probíhat ve čtvrtky 14:45 -15:55 pod vedením MgA. P. Hoškové v ZUŠ Aš a do HRANICKÉHO DRAMU (věkově smíšená skupina od 10 do 15 let), výuka v pondělí v cca 15:30 ve Volnočase Hranice.

Dále v MULTIMEDIÁLNÍ TVORBĚ pro děti od 9 let pod vedením MgA. Jiřího Broučka. Info o tomto studijním zaměřením najdete na

https://multimedialnitvorba.com/

Prosíme zájemce, aby se přihlásili do úterý 5.9. na www.zusas.cz, kde je online přihláška a stavili se v odpoledních hodinách 4. – 5. září do Zuš pro info atd. Těší se ZUŠ Aš

Během prvního školního zářijového týdne proběhne domluva rozvrhů. Pokud žák navštěvuje i kolektivní výuku (literárně dramatický, taneční a výtvarný obor), má tato výuka v rozvrhu vždy přednost, totéž se týká hudební nauky.

Žáci od 4. ročníku hudebního oboru ZUŠ se se svými pedagogy také domluví na rozvrhu komorní, souborové hry.

Domluva rozvrhů hudebního oboru proběhne ve dnech pondělí 4. 9., úterý 5. 9., středa 6. 9. v čase 13:30 – 16:00, pokud není uvedeno jinak.

P. Lavrinčík pondělí a úterý 13:30 – 16:00

L. Kykalová pondělí a středa 13:30 – 15:30

K. Cretan pouze úterý 14:00 – 16:30

Z. Puchelová a P. Volfová pouze středa 13:30 – 16:00

D. Domčík pouze čtvrtek 13:30 – 16:00

Domluva rozvrhu literárně dramatického a tanečního oboru probíhá přes WhatsApp a e-mail, případné konzultace v pondělí 4. 9. 2023.

Domluva rozvrhu výtvarného oboru proběhla prostřednictvím e-mailu, případné konzultace v pondělí 4. 9. a úterý 5. 9. 13:30 – 16:00.

Domluva rozvrhu Multimediální tvorby proběhne od pondělí 4. 9. do čtvrtka 7.9. vždy od 13:30 do 16:00 hodin. Nebo přes WhatsApp či telefonicky (702 940 893).


Ve vstupních prostorách ZUŠ budou k dispozici archy s rozvrhem jednotlivých hodin hudební nauky a přípravné hudební výchovy. Prosíme žáky (případně jejich rodiče), aby si vybrali z nabízených vyučovacích hodin a zapsali se. Přípravka i nauka jsou pro žáky hudebního oboru povinné.

Výuka hudební nauky a přípravné hudební výchovy začíná v týdnu od 11. 9. 2023.

U všech pedagogů ve všech vyučovaných oborech je možná telefonická domluva.


ROZVRH HUDEBNÍ NAUKY A PŘÍPRAVNÉ HUDEBNÍ VÝCHOVY

NA ŠKOLNÍ ROK 2023 / 2024

PONDĚLÍ (vyučující Mgr. Veronika Fernandez)

16:25 – 17:10 Hudební nauka 4. ročník

17:15 – 18:00 Hudební nauka 5. ročník

ÚTERÝ (vyučující Mgr. Veronika Fernandez)

14:50 – 15:35 Přípravná hudební výchova 1 (děti z mateřské školy)

15:45 – 16:30 Přípravná hudební výchova 2 (žáci 1. třídy ZŠ)

16:35 – 17:20 Hudební nauka 4. ročník

STŘEDA (vyučující Mgr. Eva Jandová)

14:00 – 14:45 Hudební nauka 1. ročník

14:55 – 15:40 Hudební nauka 2. ročník

15:50 – 16:35 Hudební nauka 3. ročník

Vyučující Mgr. Veronika Fernandez

Středa 17:00 – 17:45 Hudební nauka pro starší začátečníky (žáci 4. – 9. tř. ZŠ) a konzultace HN pro žáky s náhradním způsobem výuky

ČTVRTEK (vyučující Mgr. Vojtěch Štěpán)

14:00 – 14:45 Hudební nauka 1. ročník

14:55 – 15:40 Hudební nauka 2. ročník

15:50 – 16:35 Hudební nauka 3. ročník

16:45 – 17:30 přípravka žáků na přijímací zkoušky na konzervatoř

HN v Hranicích: ÚTERÝ (vyučující Mgr. Vojtěch Štěpán)

14:00 – 14:45 Hudební nauka 1. – 5. ročník

Všechny skupiny tanečního oboru ašské ZUŠky vystoupily v pátek 23.6.  v sále školy. Tentokrát si naše tanečnice připravily pod pedag.vedením p.uč.Lavrinčíkové  program inspirovaný filmem Wednesday. Nápadité kusy skvěle prezentovaly všechny žákyně, na závěr pak překvapil vtipný výstup v autíčku na ovládání. Paní učitelka všem nakonec poděkovala, každé své svěřenkyni darovala kytičku.

foto viz Galerie

Dne 20. června si ašské gymnázium vyrazilo zpestřit úterní vyučování divadelním „dvojpředstavením” v LaRitmě. Mohli jsme vidět soubor z Hranic a soubor Rytíři a víly, které byly vytvořeny pod vedením paní učitelky Hoškové. Obě hry jsme mohli spatřit i na Ašlerkách začátkem června.

První představení jménem „Dárce” ztvárnila skupinka mladých herců z Hranic. Někteří z přítomných mohli hru poznat, neboť se jednalo o úryvek ze stejnojmenné knihy a filmu. Byli jsme doprovázeni napjatou atmosférou, kterou navodil příběh a taktéž i hudba. Na závěr jsme se dočkali otevřeného konce, tudíž jsme dostali volnost si pokračování domyslet. Filmové ztvárnění končí naprosto stejně. Celkově příběh byl k zamyšlení o budoucnosti. Doporučujeme zhlédnout film, nebo alespoň přečíst knihu.

Po přestávce jsme viděli představení s názvem „Dvě eura dvacet” od skupiny skládající se z talentovaných ašských studentů z kvinty a sexty. Příběh o dovolené s kamarády zamotané výhrou v loterii. Jejich radostné a pozoruhodné vystoupení pobavilo všechny žáky a učitele, neboť hlasitý smích se rozléhal celým sálem. A také ne nadarmo byli odměněni pořádným potleskem.

Chtěli bychom poděkovat všem hercům za krásnou podívanou a už se těšíme na čtvrteční pokračování-sejdeme se totiž znovu v LaRitmě u druhého „dvojpředstavení“ pod jménem „Futurum” a „Nezkusíš, nevíš”.

Autoři: N. Batmunkh, D. Poláková, A. Chládková, E. Cibulková, K.     

              Mašková, V. Ivanjuková, N. Vlachová, A. Vlasatá, A. Židov 

autor: Mgr. Petr Jelínek

Čtvrteční slunečné dopoledne strávili studenti gymnázia opět v LaRitmě nad pokračováním divadelního „dvojáku”. Mnozí si mysleli, že nás bude čekat hra „Futurum”, která se hrála na Ašlerkách, přičemž sklidila velký úspěch jak u dospělých, tak i u mladistvých, ALE nebylo tomu tak.

autor: Mgr. Petr Jelínek

Hru jménem „Každý není vyvolený” ztvárnil soubor Dramafie, který byl tvořen zejména našimi studenty letošní primy. Ti si vybrali celkem těžký námět rozhlasové hry. Samozřejmě si hru upravili, zjednodušili a zkrátili tak, aby ji tento šikovný soubor mohl zahrát. S motivem šikany se slušně poprali, i když se jedná o silné téma. Situaci zlehčili přátelskou atmosférou, vtipnými momenty i hudbou, již si vybrali.

Po přestávce jsme mohli vidět hru „Nezkusíš, nevíš” od souboru Six-pack, který je taktéž tvořen především našimi studenty, avšak ze sexty. Skupina mladých lidí se přihlásila do televizní soutěže, kdy se každý z účastníků snažil získat peněžní výhru mezitím, co spolu žili v plně monitorovaném prostoru. Nechyběli ani spory, dramata, nýbrž i manipulace ze strany některých zúčastněných. Mladí divadelníci ukončili představení otevřeným koncem, tudíž pokračování této televizní soutěže nechali plně na naší fantazii.

Děkujeme všem mladým aktérům, kteří se podíleli na tvorbě všech čtyř her. Věřím, že nadšení byli nejen všichni studenti, ale také i učitelský sbor, dokonce i sami šikovní herci. Rozhodně se jednalo o příjemné odlehčení zbývajících školních dnů, kdy jsme nemuseli sedět v lavicích nad učením.

Autor: A. Vlasatá, D. Poláková

V pondělí, 19. 6. 2023, se vypravili nejmladší dramaťáčci a zpěváci ze ZUŠ R. Schumanna Aš potěšit babičky a dědečky v Carvacu, léčebně dlouhodobě nemocných. Pro zpříjemnění a zpestření jejich dnů jim přednesli mnoho veselých básniček a zazpívali písničky, z nichž některé si mohli senioři zazpívat s nimi. Jsme rádi, že tímto můžeme způsobem můžeme lidem, kteří v Carvacu žijí, zlepšit náladu, pohladit po duši.
                                                                                                                                                                                                                                                                               Anna Pokorná a Lucie Schwalbová  

Divadelníci z ašské ZUŠky, členové souboru Six-pack, se na jaře probojovali do celostátního kola divadelní soutěže Mladá scéna, které se předposlední týden v červnu uskutečnilo v Ústí nad Orlicí. Odehráli zde dvakrát představení Nezkusíš nevíš, jež je o tom, co s námi dělají reality show, o tom, kam až člověk může zajít v touze po penězích, zviditelnění se, o bezpáteřnosti a sociopatii, o manipulaci a manipulativnosti a křehkosti vztahů, nevztahů. Anna Janouschová, Helena Janouschová, Martin Kulhavý, Lucie Kašparová, Nela Effenbergerová, Jakub Kouba, Martin Kupeček a Ami Pokorná odehráli svá představení krásně, se skvělým nasazením a zřetelným vědomím, o čem hrají a proč.
O týden dříve proběhlo také celostátní kolo soutěže v uměleckém přednesu nazvané Wolkerův Prostějov –  i tam měla naše ZUŠ, a tím pádem samozřejmě i město Aš a Karlovarský kraj, své zástupce – Martina Kulhavého a Jakuba Koubu. Ti zde přednesli texty o skandálu s mletým masem a o tom, co může chemie přinést do poezie. Jejich výkony byly luxusní, naše město si v téhle oblasti opravdu může lebedit – tihle mladí, nadaní a aktivní lidé jej skvěle reprezentují a ukazují, že tohle místo rozhodně není kulturně zaostalým kusem republiky.  My jsme na všechny tyto mladé studenty velmi pyšní a děkujeme jim za to, jak pracují nejen na sobě, ale i na reprezentaci města a kraje.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Anna Pokorná

Ve čtvrtek 8.6.2023 v divadelním sále KC LaRitma Aš vystoupili žáci ašské ZUŠky pro předškoláky ze všech ašských, mokřinské a krásenské školky od 9 hod, pak od 10:15 pro žáky z 1. tříd z Aše a Hranic, celkem se hrálo pro cca 300 dětí.

Příběh O chytrém Honzovi, s hudbou Jaroslava Uhlíře zpracovala Lucie Schwalbová s pěveckým sborem a Anna Pokorná s jejími žáky z literárně dramatického oboru. O klavírní doprovod se postaral Patrik Lavrinčík, představení ozvučil David Žibrický.

Malým divákům i jejich pedagogickému doprovodu se toto zpracování moderní pohádky moc líbilo. Děti slíbily, že jako poděkování účinkujícím nakreslí zážitek z tohoto divadelně – hudebního dopoledne. Žáci prvních tříd i předškoláci byli v rámci tohoto představení pozváni na zápis do ašské ZUŠky 12. a 14.6., kde se mohou přihlásit do hudebního, tanečního, literárně dramatického a výtvarného oboru. P. Hošková